Naušnica tipa jednostavne karike

Unos

Naziv unosa

Naušnica tipa jednostavne karike

Opis unosa

Naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku,kojoj se krajevi ravnomjerno stanjuju i ravno su odsječeni.

Kategorija

Nakit IX-XV vijeka/Nakit za glavu

Vrijeme nastanka

Druga polovina IX - XI vijek.

Bibliografski citat

Žeravica Z., 1985/86, 150, T.VI/21.

Širina predmeta

0,026 m

Visina predemta

0,023 m

Opis predmeta

Naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku,kojoj se krajevi ravnomjerno stanjuju i ravno su odsječeni.

Datum sakupljanja

Nalazište

Petoševci, Bagruša,grob 135

Materijal ili tehnika

Način nabavke

Arheološki nalaz

Skupovi unosa

[Bez naslova]