Mali dio našeg kataloga

 • Gusle

  S korpusom koji ima gotovo okrugao horizontalni presjek, donji dio korpusa je ukrašen preko cijele ploke krstom od duboko izdjeljenih četverougaonih žljebova (vanjski su obojeni crno), na proboju su u sredini izvedene 4 rupice koje formiraju krst, vrat ima osmerougaoni presjek, na samom vrhu je naturalistička figura konjenika na kojem je niska (lička) kapa, brkovi i džamadan, prednji je dio vrata ukršten sitno robašenim cik-cak prugama, šatiranim poljima, cik-cak motivima, vitičastim motivima, djetelina i svastika u sredini, gudalo je lučnood svijetlog drveta. Rukotvorina od drveta.
 • Sigismund I (1506-1548)

  A : SIGISMVND PRIMREX POLONIE Iznad natpisa je kruna. R : MONETA REGNI POLONIE 1528 U sredini je orao raširenih krila.
 • Egretta alba (L.) 1758. – velika bijela čaplja

 • Naušnica sa šupljim jagodama

  Naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku, čiji se krajevi dodiruju i na koju su navučene dvije šuplje kalotaste jagode, sastavljene od po dvije polukalote.
 • Šargija sa 4 žice

  Izrađena od jednog komada jošikovog drveta, glava je izgleda osmice, sa zadnje strane je ravna. Na glavi je daščica od lipovine, a na njoj je 5 rupica (glasnica), jedna velika na sredini i 4 male kvadratičnog rasporeda. Podloga za perad na vratu je od orahovine. Ima 13 parda od žice. Konjić i kobilice su od hrastovine, rukotvorina od drveta.
 • Tambura

  Sastoji se od uskog korpusa čija ploha ima oblik vesla, sa donje strane je korpus skošen, 8 rupica je poredano u 2 grupe po 4, na vrhu je motiv krsta ili romba, vrh vrata ima s gornje strane 4 brida i u njemu je 5 rupica za vijke, rukotvorina od drveta.
 • Mrguda, rapa ili crnka Umbra krameri Walbaum, 1792

 • gavran

 • Stefan Batori (1576-1586)

  A : STEPHA D G REX POL M D L U sredini glava kralja sa krunom na desno. R : G – III – H , GROS ARG , TRIP REG , POLONIE , 15 – 85 , I – D Na vrhu orao, grb i konjanik, na dnu grb.
 • Ogrlica

  Ogrlica od 160 jednočlanih i dvočlanih perli, bjele, žute, sivkaste, plave i cinober boje meću kojima su tri pozlaćene i jedna posrebrena. Dio ogrlice su bila i tri rimska novčića, sa po jednom perforacijom kružnog oblika, kao i sa jednim donjim dijelom dvočlanog privjeska u obliku zoomorfne maske.
 • Egretta alba (L.) 1758. – velika bijela čaplja

 • Svita

Pretražite cijeli katalog