Mali dio našeg kataloga

 • [Bez naslova]

 • Rukav

  Od domaćeg lanenog platna krojen, rukom šiven, vezen krstačkom tehnikom beza domaćim vunenim koncem obojenog tamnoplavom bojom od čivita, na sredini rukava izvezeno pet osmerougaonika stilizovanih u krst međusobno povezanih kukastim granama, po vrh rukava dva traka modre čohe između kojih je izvezena bordura sastavljena od "krila".
 • Odbitak

  Odbitak je neposredni proizvod okresivanja jezgra od kamena ili nekog drugog minerala. Mogao se upotrebljavati za obavljanje različitih djelatnosti, a naknadnim obrađivanjem pretvaran je u oruđe odgovarajuće namjene.
 • Ferdinand I (1527-1564)

  A : FERDINAND D G R VNG 1536 U sredini kraljevski grb sa pet polja. R : PATRONA VNGARIE , K – B Bogorodica sa malim Isusom u naručju.
 • Podiceps cristatus (L.) 1758. – ćubasti gnjurac

 • vrana

 • Kraljevina Jugoslavija 1936.

 • Rudolf II (1576-1612)

  A : RVD II RO I S AV G H B R U sredini kraljevski grb sa pet polja. R : PATR 1595 HVNG , K – B Bogorodica sa malim Isusom u naručju.
 • Narukvica

  Fragmentovana narukvica zatvorenog tipa, polukružnog D presjeka, od staklenepaste tamno plave boje, sa plastičnim rebrima.
 • Justinijan I (527-565)

  A : DN IVSTINIANVS PP AVC Bista imperatora sa dijademom i oklopom. R : U sredini M iznad i desno krst, lijevo zvijezda, ispod G , u odsječku CON.
 • Diple

  Sa koničnim (čak vertikalno račvastim) kutkom. Na prednjem dijelu ima kut istaknuti brid, a krive je sitno na reljefnim malim nosom - crtom ispod njega. Oči i usta su užežene tačke, a jedna tačka iznad glave. Kuto je ukrašeno pojasima rovašenih cik-cak linija i ureckanih okomitih crtica. Rovašene cik-cak linije teku nizstražnji-bočne plohe cijevi, a dio ploha ukrašen je crticama vodoravnim i kosim, Dvije posljednje rupice izbušene su na samom kraju, nemaju označenog usjeka, malo su više razmaknute.
 • Valentinijan I (364-375)

  A : DN VALENTINIANVS PF AVG Bista imperatora sa dijademom na desno. R : SECVRITAS REI PVBLICAE D S / Δ SIS Viktorija stoji na lijevo i drži vijenac.
Pretražite cijeli katalog