Mali dio našeg kataloga

 • Igra

  Rukopis, za manji simfonijski orkestar
 • Anser albifrons (Scop.) 1769. – lisasta guska

 • Narukvica

  Fragmentovana dječija narukvica od staklene paste svijetlo plave boje
 • Somateria mollissima (L.) 1758. – gavka

 • Accipiter gentilis (L.) 1758. – jastreb

 • Diple s mješinom

  Diple imaju koničan ugao i sprijeda malo srcoliko lice koje je udubljeno da bi se istakao nos, oči su dvoje duboke tačke, a urezana su usta i uši, cijevi imaju presjek elipse u kojoj su urezani uži krajevi, rupice su samo na gornjem dijelu, mješina una na mjestu otvora jedan krugli čep i dvije veće okrugle drvene ploče od kojih jedna ima rupu u sredini, rukotvorina od drveta.
 • Chlidonias niger (L.) 1758. – crna čigra

 • Truba

  Izrađena iz jednog dijela, pisak je mala trupa od ljeskove kore koja je nataknuta u "veliku" vrbovu trubu. Donji kraj trube kao i spoj male sa velikom pričvršćen je glogobim trnovima. Kora je spiralno smotana u obliku trube, to je čobanska truba.
 • Franc Jozef (1848-1916)

  A : K K OESTERREICHISCHE SCHEIDEMUNZE U sredini okrunjeni dvoglavi orao. R : ½ , KREUZER , 1851 , A
 • Rukav

  Od domaćeg lanenog platna krojen, rukom šiven, vezen krstačkom i prutačkom tehnikom veza. Sredina rukava vezena od 4 romba u kojima su stilizovani krstovi, na stranama i uglovima izvezeni motivi "zvončića" i "cvijetova" sa kukicama, po vrhu rukava izvezen motiv u obliku slova Ž i crtica.
 • Treći gudački kvartet

  Skica i rukopis
 • Sigismund III (1587-1632)

  A : SIG III D G REX PO D LI U sredini glava kralja sa krunom na desno. R : III , 15 – 91 , GR – OS , ARG TRIP , CIVI , RI , GE U sredini grb grada Rige.
Pretražite cijeli katalog