Metatarzalna kost pećinskog lava

Unos

Naziv unosa

Metatarzalna kost pećinskog lava

Opis unosa

Pećinski lav (lat. Panthera leo spelaea) je izumrla podvrsta lava, koja je poznata pre-ko fosilnih ostataka i praistorijskih crteža na zidovima pećina. Živio je tokom pleistocena u Evropi. Odlikovao se većim rastom od savremenog afričkog lava.

Naziv zbirke

Kod zbirke

Arheologija / Praistorija

Kod predmeta

Broj primjeraka/fragmenata/komada

1

Vrijeme nastanka

Mjesto nastanka

Bibliografski citat

Arheološki dnevnik paleolitskih istraživanja, Ivana Pandžić, JU Muzej RS, Banja Luka, 2014

Vrsta

Opis predmeta

treća metatarzalna kost

Datum sakupljanja

Nalazište

Mjesto

Opstina

Republika

Lokalitet

Sonda

Kvadrant

Sloj

Doba

Period

Način nabavke

iskopavanje

Okolnosti nalaza

iskopavanje

Fotografija

Mateo Petrović

Predmet obradio

Ivana Pandžić i Ivana Jovanović

Podaci o izlaganju

Kameni svijet ledenog doba, Muzej RS, Banja Luka, 23/04/2014 - 26/02/2015; "Paleo Kaj?" Regionalni muzej Kopra, Slovenija, 05/03/2015 – 18/05/2015

Predmet je publikovan

da

Skupovi unosa

[Bez naslova]