Arheologija - Kameno doba - Osteološki materijal

Skup unosa

Naslov

Arheologija - Kameno doba - Osteološki materijal

Opis

Kosti kičmenjaka u velikom broju nalaze se na arheološkim lokalitetima, a uglavnom je riječ o ostacima životinja kojima se čovjek hranio dok su pojedine korištene za izradu artefakata. Kost je kao sirovina pogodna zahvaljujući svojoj čvrstoći i elastičnosti koštanog tkiva. Anatomski oblik različitih dijelova skeleta diktira njihovu obradu i kasniju primjenu: rascijepljene i uglačane duge kosti koriste se za izradu šila, dlijeta i ostalih tipova alatki, dok su pljosnate kosti uglavnom korištene za izradu dugmadi, češljeva i sl. Na području sjeverne Bosne, prema primjeru pećine Rastuša, najzastupljenije su sljedeće vrste od početka prema kraju: pećinski medvjed, obični jelen, pragovedo, stepski nosorog, džinovski jelen, vuk i pećinski lav.

Unos

Napredna pretraga