Skočni zglob jelena

Unos

Naziv unosa

Skočni zglob jelena

Opis unosa

Golemi jelen (lat. Megaloceros giganteus) je izumrli rod jelena čiji su članovi pro-nađeni širom Evroazije a živjeli su od kasnog pliocena do kasnog pleistocena. Bili su važni biljojedi životinjskog lanca tokom ledenog doba. Poznati su i pod nazivima “Irski los” ili “Gigantski los”. Većina članova ovog roda su izuzetno velike životinje koje su favorizovale livade ili otvorene šume, uz većinu vrsta zastupljenih u prosjeku ispod 2 metra nadmorske vi-sine. Bio je visok oko 2,1 metar i imao ukupnu masu 540 do 600 kg, dok su samo njegovi rogovi bili teški do 40 kg i širine do 5 m.

Naziv zbirke

Kod zbirke

Arheologija / Praistorija

Kod predmeta

Broj primjeraka/fragmenata/komada

1

Vrijeme nastanka

Mjesto nastanka

Bibliografski citat

Arheološki dnevnik paleolitskih istraživanja, Ivana Pandžić, JU Muzej RS, Banja Luka, 2014

Vrsta

Opis predmeta

donji skočni zglob

Datum sakupljanja

Nalazište

Mjesto

Opstina

Republika

Lokalitet

Sonda

Kvadrant

Sloj

Doba

Period

Način nabavke

iskopavanje

Okolnosti nalaza

iskopavanje

Fotografija

Mateo Petrović

Predmet obradio

Ivana Pandžić i Ivana Jovanović

Podaci o izlaganju

Kameni svijet ledenog doba, Muzej RS, Banja Luka, 23/04/2014 - 26/02/2015; "Paleo Kaj?" Regionalni muzej Kopra, Slovenija, 05/03/2015 – 18/05/2015

Predmet je publikovan

da

Skupovi unosa

[Bez naslova] [Bez naslova] [Bez naslova] [Bez naslova] [Bez naslova]