Unos

Katalog je tačno br. 49: Obični zelemać Lacerta viridis (Laurenti, 1768); Autor eksponata Feđa Ćehajić, muzejski konzervator. (Orig. fot. B. Gašić.)
Napredna pretraga