Unos

Materijal ili tehnika je tačno Bronza, izvlačenje,raskucavanje, savijanje, livenje sa prolamanjem
Napredna pretraga