Naušnica sa šupljim jagodama

Unos

Naziv unosa

Naušnica sa šupljim jagodama

Opis unosa

Naušnica deformisane karike, izrađena od deblje žice, kružnog presjeka, čiji je jedan od krajeva raskucan i savijen u obliku petlje, a drugi stanjen i savijen u obliku kukice, koja je usljed deformacije ispravljena. Na kariku su navučeni jedna granulirana jagoda, sastavljena od dvije spojene polukalote, i par koljenaca, formiranih od dva spojena vjenčića granula. Jagoda je postavljena po sredini donjeg dijela karike i fiksirana samo sa jedne strane pomoću nekoliko namotaja tanke žice, a koljenca su raspoređena bočno, po sredini karike i fiksirani su sa obe strane namotajima žice.

Kategorija

Nakit IX-XV vijeka/Nakit za glavu

Vrijeme nastanka

XII - polovina XIII vijeka

Širina predmeta

0,054 m

Visina predemta

0,029 m

Opis predmeta

Naušnica deformisane karike, izrađena od deblje žice, kružnog presjeka, čiji je jedan od krajeva raskucan i savijen u obliku petlje, a drugi stanjen i savijen u obliku kukice, koja je usljed deformacije ispravljena. Na kariku su navučeni jedna granulirana jagoda, sastavljena od dvije spojene polukalote, i par koljenaca, formiranih od dva spojena vjenčića granula. Jagoda je postavljena po sredini donjeg dijela karike i fiksirana samo sa jedne strane pomoću nekoliko namotaja tanke žice, a koljenca su raspoređena bočno, po sredini karike i fiksirani su sa obe strane namotajima žice.

Datum sakupljanja

Nalazište

Materijal ili tehnika

Bronza, filigranska žica, livenje,raskucavanje, savijanje, lim, iskucavanje na matrici, lemljenje, granulacija, filigran namotavanje, posrebrivanje.

Način nabavke

Arheološki nalaz

Skupovi unosa

[Bez naslova]