Naušnica sa šupljim jagodama

Unos

Naziv unosa

Naušnica sa šupljim jagodama

Opis unosa

Naušnica u obliku karike, izrađene od žice, kružnog presjeka, na čiji je jedan kraj navučena krupna ovoidna jagoda, šuplje livena iz dva dijela, površine ukrašene granulama i filigranskom žicom, motivima trouglova, koncentričnihkrugova i elipsi.Drugi kraj karike je ravno odsječen.

Kategorija

Nakit IX-XV vijeka/Nakit za glavu

Vrijeme nastanka

Bibliografski citat

Miletić N., 1971, 23; Ercegović S., !959, 251, T.IX/45, 46.

Širina predmeta

0,039 m

Visina predemta

0,036 m

Opis predmeta

Naušnica u obliku karike, izrađene od žice, kružnog presjeka, na čiji je jedan kraj navučena krupna ovoidna jagoda, šuplje livena iz dva dijela, površine ukrašene granulama i filigranskom žicom, motivima trouglova, koncentričnih krugova i elipsi.Drugi kraj karike je ravno odsječen.

Datum sakupljanja

Nalazište

Materijal ili tehnika

Bronza, izvlačenje, savijanje, lim, iskucavanje na matrici, lemljenje, filigran, granulacija, posrebrivanje

Način nabavke

Slučajni nalaz

Skupovi unosa

[Bez naslova] [Bez naslova]