Naušnica sa šupljim jagodama

Unos

Naziv unosa

Naušnica sa šupljim jagodama

Opis unosa

Naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku, sa dvije petlje na jednom kraju i kukicom na drugom kraju. Na kariku, između ove dvije petlje, navučena je masivna bikonična jagoda, sastavljena od dvijepolovine.

Kategorija

Nakit IX-XV vijeka/Nakit za glavu

Vrijeme nastanka

Bibliografski citat

 Nikolić - Mutavdžić V., 1968/69, 201 - 204; Miletić N., 1980, 138, 151, T.XII,grob br.3

Širina predmeta

0,031 m

Visina predemta

0,031 m

Opis predmeta

Naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku, sa dvije petlje na jednom kraju i kukicom na drugom kraju. Na kariku, između ove dvije petlje, navučena je masivna bikonična jagoda, sastavljena od dvije
polovine.

Datum sakupljanja

Nalazište

Mahovljani, Luka - Kužno groblje,grob 3

Materijal ili tehnika

Bronza, izvlačenje, savijanje, livenje, lemljenje.

Način nabavke

Arheološki nalaz

Skupovi unosa

[Bez naslova]