Naušnica sa šupljim jagodama

Unos

Naziv unosa

Naušnica sa šupljim jagodama

Opis unosa

Naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku, čiji se krajevi dodiruju. Na kariku je navučena šuplja kalotasta jagoda sastavljena od dvije polukalote.

Kategorija

Nakit IX-XV vijeka/Nakit za glavu

Vrijeme nastanka

Druga polovina IX - XI vijek.

Bibliografski citat

Žeravica Z., 1985/86, 171, Sl. 9.

Širina predmeta

0,029 m

Visina predemta

0,029 m

Opis predmeta

Naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku, čiji se krajevi dodiruju. Na kariku je navučena šuplja kalotasta jagoda sastavljena od dvije polukalote.

Datum sakupljanja

Nalazište

Materijal ili tehnika

Bronza, izvlačenje, savijanje, lim, iskucavanje na matrici, lemljenje.

Način nabavke

Slučajni nalaz

Skupovi unosa

[Bez naslova] [Bez naslova]