Lunulasta naušnica

Unos

Naziv unosa

Lunulasta naušnica

Opis unosa

Fragmentovana naušnica, koja ima donji dio karike u obliku široke, pločaste,lunule, čiji je unutrašnji luk na sredini, izvijen u obliku mladog mjeseca. Jedna strana naušnice ukrašena je bordurom od dvije paralelne linije, koje prate konturu lunule. Dio bordure uz vanjski luk ispunjen je nizom pseudogranula. Unutar tog niza nalaze se tri kružne perforacije, koje su služile za kačenje privjesaka. Jedan od krajeva lunule završava se petljom, a gornji dio karike sa kukicom nedostaje, odlomljen je.

Kategorija

Nakit IX-XV vijeka/Nakit za glavu

Vrijeme nastanka

Druga polovina IX - XI vijek.

Bibliografski citat

Žeravica Z., 1985/86, 133, 176, 177, T. I/8.

Širina predmeta

0,027 m

Visina predemta

0,028 m

Opis predmeta

Fragmentovana naušnica, koja ima donji dio karike u obliku široke, pločaste, lunule, čiji je unutrašnji luk na sredini, izvijen u obliku mladog mjeseca. Jedna strana naušnice ukrašena je bordurom od dvije paralelne linije, koje prate konturu lunule. Dio bordure uz vanjski luk ispunjen je nizom pseudogranula. Unutar tog niza nalaze se tri kružne perforacije, koje su služile za kačenje privjesaka. Jedan od krajeva lunule završava se petljom, a gornji dio karike sa kukicom nedostaje, odlomljen je.

Datum sakupljanja

Nalazište

Petoševci, Bagruša, grob 8

Materijal ili tehnika

Legura bronze i srebra, livenje sa prolamanjem, urezivanje, bušenje.

Način nabavke

Arheološki nalaz

Skupovi unosa

[Bez naslova] [Bez naslova]