Lunulasto-grozdolika naušnica

Unos

Naziv unosa

Lunulasto-grozdolika naušnica

Opis unosa

Fragmentovana lunulasto - grozdolika naušnica sa donjim dijelom karike, ukrašenim dvostrukim nizom pseudogranula, i sa dva luka koji povezuju kariku sa produžetkom privjeska, ukrašena jednostrukim nizom pseudogranula. Privjesaknaušnice je odlomljen.

Kategorija

Nakit IX-XV vijeka/Nakit za glavu

Vrijeme nastanka

Druga polovina X - XI vijek.

Bibliografski citat

Miletić N., 1980, 147, 152, T. XI.

Širina predmeta

0,028 m

Visina predemta

0,035 m

Opis predmeta

Fragmentovana lunulasto - grozdolika naušnica sa donjim dijelom karike, ukrašenim dvostrukim nizom pseudogranula, i sa dva luka koji povezuju kariku sa produžetkom privjeska, ukrašena jednostrukim nizom pseudogranula. Privjesak
naušnice je odlomljen.

Datum sakupljanja

Nalazište

Mahovljani, Luka - Kužno groblje

Materijal ili tehnika

Bronza,livenje sa prolamanjem, izvlačenje,savijanje,lemljenje

Način nabavke

Slučajni nalaz

Skupovi unosa

[Bez naslova]