Naušnica tipa karike sa granuliranim koljencima

Unos

Naziv unosa

Naušnica tipa karike sa granuliranim koljencima

Opis unosa

Naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku, kojoj se krajevi dodiruju i ravno su odsječeni. Na kariku su aplicirana tri kružna vjenčića od granula.

Kategorija

Nakit IX-XV vijeka/Nakit za glavu

Vrijeme nastanka

Kraj XI - polovina XIII vijeka.

Širina predmeta

0,026 m

Visina predemta

0,026 m

Opis predmeta

Naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku, kojoj se krajevi dodiruju i ravno su odsječeni. Na kariku su aplicirana tri kružna vjenčića od granula.

Datum sakupljanja

Nalazište

Materijal ili tehnika

Srebro,izvlačenje,savijanje,granulacija

Način nabavke

Arheološki nalaz

Predmet je publikovan

Neobjavljen

Skupovi unosa

[Bez naslova]