Naušnica sa stošcem

Unos

Naziv unosa

Naušnica sa stošcem

Opis unosa

Naušnica izrađena od tanke žice, kružnog presjeka, savijena u obliku karike, čiji je jedan kraj formiran u obliku stošca, spiralnim uvijanjem žice.

Kategorija

Nakit IX-XV vijeka/Nakit za glavu

Vrijeme nastanka

Druga polovina IX - XI vijek.

Bibliografski citat

Žeravica Z., 1985/86, 134, 176, T. II/19.

Širina predmeta

0,018 m

Visina predemta

0,03 m

Opis predmeta

Naušnica izrađena od tanke žice, kružnog presjeka, savijena u obliku karike, čiji je jedan kraj formiran u obliku stošca, spiralnim uvijanjem žice.

Datum sakupljanja

Nalazište

Petoševci, Bagruša,grob 12

Materijal ili tehnika

Bronza,izvlačenje,uvijanje,savijanje

Način nabavke

Arheološki nalaz

Skupovi unosa

[Bez naslova]