Naušnica tipa "S" kariike

Unos

Naziv unosa

Naušnica tipa "S" kariike

Opis unosa

.„S” naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku, čiji se krajevi preklapaju. Jedan kraj je raskucan i savijen u obliku latiničnog slova S. Drugi kraj karike je ravno odsječen. Na kariku je okačen privjesak – praporac, šupljeg, kruškolikog tijela, sa donje strane krstasto rasječen i ukrašen paralelnim kanelurama, sa kamenčićem u šupljini,širina praporca 1,6 cm, visina praporca 2,2 cm

Kategorija

Nakit IX-XV vijeka/Nakit za glavu

Vrijeme nastanka

Druga polovina IX - XII vijek.

Širina predmeta

0,029 m

Visina predemta

0,024 m

Opis predmeta

„S” naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku, čiji se krajevi preklapaju. Jedan kraj je raskucan i savijen u obliku latiničnog slova S. Drugi kraj karike je ravno odsječen. Na kariku je okačen privjesak – praporac, šupljeg, kruškolikog tijela, sa donje strane krstasto rasječen i ukrašen paralelnim kanelurama, sa kamenčićem u šupljini,širina praporca 1,6 cm, visina praporca 2,2 cm

Datum sakupljanja

Nalazište

Materijal ili tehnika

Bronza, izvlačenje,raskucavanje, savijanje, livenje sa prolamanjem

Način nabavke

Slučajni nalaz

Predmet je publikovan

Neobjavljen

Skupovi unosa

[Bez naslova] [Bez naslova] [Bez naslova]