Naušnica tipa "S" kariike

Unos

Naziv unosa

Naušnica tipa "S" kariike

Opis unosa

„S” naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku, sa jednim krajem raskucanim i savijenim u obliku latiničnog slova S.Drugi kraj karike je ravno odsječen. Na kariku je navučena perla od tamno žute staklene paste,prečnik perle je 0,8cm.

Kategorija

Nakit IX-XV vijeka/Nakit za glavu

Vrijeme nastanka

Druga polovina IX - XI vijek.

Bibliografski citat

Žeravica Z., 1985/86, 137, 169, T.III/25.

Širina predmeta

0,019 m

Visina predemta

0,018 m

Opis predmeta

„S” naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku, sa jednim krajem raskucanim i savijenim u obliku latiničnog slova S.Drugi kraj karike je ravno odsječen. Na kariku je navučena perla od tamno žute staklene paste,prečnik perle je 0,8cm.

Datum sakupljanja

Nalazište

Petoševci, Bagruša,grob 39

Materijal ili tehnika

Bronza,izvlačenje,raskucavanje,savijanje,livenje

Način nabavke

Arheološki nalaz

Skupovi unosa

[Bez naslova]