Naušnica tipa "S" kariike

Unos

Naziv unosa

Naušnica tipa "S" kariike

Opis unosa

„S” naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku, sa jednim krajem raskucanim i savijenim u obliku latiničnog slova S.Drugi kraj karike je ravno odsječen.

Kategorija

Nakit IX-XV vijeka/Nakit za glavu

Vrijeme nastanka

Druga polovina IX - XI vijek.

Bibliografski citat

Žeravica Z., 1985/86, 150, 169, T.VI/17.

Širina predmeta

0,028 m

Visina predemta

0,023 m

Opis predmeta

„S” naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku, sa jednim krajem raskucanim i savijenim u obliku latiničnog slova S. Drugi kraj karike je ravno odsječen.

Datum sakupljanja

Nalazište

Petoševci, Bagruša,grob 132

Materijal ili tehnika

Bronza,izlačenje,raskucavanje,savijanje

Način nabavke

Arheološki nalaz

Skupovi unosa

[Bez naslova] [Bez naslova]