Naušnica tipa "S" kariike

Unos

Naziv unosa

Naušnica tipa "S" kariike

Opis unosa

„S” naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku, sa jednim krajem raskucanim i savijenim u obliku latiničnog slova S. Drugi kraj karike je ravno odsječen.

Kategorija

Nakit IX-XV vijeka/Nakit za glavu

Vrijeme nastanka

Druga polovina X - početak XII vijeka.

Bibliografski citat

Miletić N., 1980, 147, T. XI

Širina predmeta

0,022 m

Visina predemta

0,018 m

Opis predmeta

„S” naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku, sa jednim krajem raskucanim i savijenim u obliku latiničnog slova S. Drugi kraj karike je ravno odsječen.

Datum sakupljanja

Nalazište

Mahovljani, Luka - Kužno groblje

Materijal ili tehnika

Bronza,izvlačenje,raskucavanje,savijanje

Način nabavke

Slučajni nalaz

Skupovi unosa

[Bez naslova]