Naušnica tipa karike sa jednim krajem spiralno uvijenim

Unos

Naziv unosa

Naušnica tipa karike sa jednim krajem spiralno uvijenim

Opis unosa

Naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku,sa jednim krajem raskucanim i spiralno savijenim. Drugi kraj karike je šiljat. 

Kategorija

Nakit IX-XV vijeka/Nakit za glavu

Vrijeme nastanka

Druga polovina IX - XI vijek.

Bibliografski citat

Žeravica Z., 1985/86, 144, 168, T.V/27

Širina predmeta

0,018 m

Visina predemta

0,017 m

Opis predmeta

Naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku,sa jednim krajem raskucanim i spiralno savijenim. Drugi kraj karike je šiljat. 

Datum sakupljanja

Nalazište

Petoševci, Bagruša,grob 85

Materijal ili tehnika

Legura bronze i zlata,izvlačenje,raskucavanje,savijanje

Način nabavke

Arheološki nalaz

Skupovi unosa

[Bez naslova] [Bez naslova]