Naušnica tipa jednostavne karike

Unos

Naziv unosa

Naušnica tipa jednostavne karike

Opis unosa

Širina karike 1,6 cm, visina karike 1 cm; širina karike sa uvijenim krajem 1,6cm, visina karike sa uvijenim krajem 1 cm. Naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku,elipsastog oblika, sa krajevima koji su ravno odsječeni i naslanjaju se jedan na drugi. Kroz ovu naušnicu provučena je ista ovakva naušnica, sa jednim krajem raskucanim i spiralno savijenim.

Kategorija

Nakit IX-XV vijeka/Nakit za glavu

Vrijeme nastanka

Druga polovina IX - XI vijek.

Bibliografski citat

Žeravica Z., 1985/86, 149, 166, T.VI/12.

Opis predmeta

Širina karike 1,6 cm, visina karike 1 cm; širina karike sa uvijenim krajem 1,6cm, visina karike sa uvijenim krajem 1 cm. Naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku,
elipsastog oblika, sa krajevima koji su ravno odsječeni i naslanjaju se jedan na drugi. Kroz ovu naušnicu provučena je ista ovakva naušnica, sa jednim krajem raskucanim i spiralno savijenim.

Datum sakupljanja

Nalazište

Petoševci, Bagruša,grob 129

Materijal ili tehnika

Bronza,izvlačenje,raskucavanje,savijanje

Način nabavke

Arheološki nalaz

Skupovi unosa

[Bez naslova]