Naušnica tipa jednostavne karike

Unos

Naziv unosa

Naušnica tipa jednostavne karike

Opis unosa

Naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku,na koju je navučena jednočlana perla od žućkaste staklene paste. Krajevi karikepreklapaju se i ravno su odsječeni. Karika je pozlaćena.

Kategorija

Nakit IX-XV vijeka/Nakit za glavu

Vrijeme nastanka

Druga polovina IX - XI vijek.

Bibliografski citat

Žeravica Z., 1985/86, 142, 166, T.V/1.

Širina predmeta

0,021 m

Visina predemta

0,013 m

Opis predmeta

Naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku,na koju je navučena jednočlana perla od žućkaste staklene paste. Krajevi karikepreklapaju se i ravno su odsječeni. Karika je pozlaćena.

Datum sakupljanja

Nalazište

Petoševci, Bagruša,grob 73

Materijal ili tehnika

Bronza,izvlačenje,savijanje,livenje,pozlaćivanje

Način nabavke

Arheološki nalaz

Skupovi unosa

[Bez naslova]