Naušnica tipa jednostavne karike

Unos

Naziv unosa

Naušnica tipa jednostavne karike

Opis unosa

Naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku,kojoj se krajevi preklapaju i jedan je ravno odsječen, a drugi šiljat.

Kategorija

Nakit IX-XV vijeka/Nakit za glavu

Vrijeme nastanka

Druga polovina IX - XI vijek.

Bibliografski citat

 Žeravica Z., 1985/86, 149, 166, T.VI/10.

Širina predmeta

0,022 m

Visina predemta

0,02 m

Opis predmeta

Naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku,kojoj se krajevi preklapaju i jedan je ravno odsječen, a drugi šiljat.

Datum sakupljanja

Nalazište

Petoševci, Bagruša,grob 126

Materijal ili tehnika

Bronza,izvlačenje,savijanje

Način nabavke

Arheološki nalaz

Skupovi unosa

[Bez naslova]