Naušnica tipa jednostavne karike

Unos

Naziv unosa

Naušnica tipa jednostavne karike

Opis unosa

Naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku,kojoj se krajevi preklapaju. Krajevi karike su stanjeni, jedan je ravno odsječen, a drugi je šiljat.

Kategorija

Nakit IX-XV vijeka/Nakit za glavu

Vrijeme nastanka

Druga polovina IX - XI vijek.

Bibliografski citat

Žeravica Z., 1985/86, 152, T.VII/30.

Širina predmeta

0,025 m

Visina predemta

0,024 m

Opis predmeta

Naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku,kojoj se krajevi preklapaju. Krajevi karike su stanjeni, jedan je ravno odsječen, a drugi je šiljat.

Datum sakupljanja

Nalazište

Petoševci, Bagruša,grob 152

Materijal ili tehnika

Način nabavke

Arheološki nalaz

Skupovi unosa

[Bez naslova]