Naušnica tipa jednostavne karike

Unos

Naziv unosa

Naušnica tipa jednostavne karike

Opis unosa

Naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku, sa krajevima koji se preklapaju.

Kategorija

Nakit IX-XV vijeka/Nakit za glavu

Vrijeme nastanka

IX - prva četvrtina X vijeka.

Širina predmeta

0,015 m

Visina predemta

0,012 m

Opis predmeta

Naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku, sa krajevima koji se preklapaju.

Datum sakupljanja

Nalazište

Šipovo, Crkvine,grob 101

Materijal ili tehnika

Srebro,izvlačenje,savijanje

Način nabavke

Arheološki nalaz

Predmet je publikovan

Neobjavljen

Skupovi unosa

[Bez naslova]