Aplikacija

Unos

Naziv unosa

Aplikacija

Opis unosa

Fragmentovana kružna aplikacija od tankog lima, u koji je otisnut motiv četiri koncentrična kružića sa tačkom u sredini, postavljena u krst. Prostor između njih ispunjen je stilizovanim cvjetnim ornamentima.

Kategorija

Nakit IX-XV vijeka/Nakit za glavu

Vrijeme nastanka

Druga polovina IX - XI vijek.

Bibliografski citat

Žeravica Z., 1985/86, 133, 186, T. I/26.

Prečnik predmeta

0,021 m

Opis predmeta

Fragmentovana kružna aplikacija od tankog lima, u koji je otisnut motiv četirikoncentrična kružića sa tačkom u sredini, postavljena u krst. Prostor između
njih ispunjen je stilizovanim cvjetnim ornamentima.

Datum sakupljanja

Nalazište

Petoševci, Bagruša,grob 8

Materijal ili tehnika

Bronza.lim,otiskivanje matricom

Način nabavke

Arheološki nalaz

Skupovi unosa

[Bez naslova] [Bez naslova] [Bez naslova] [Bez naslova]