Aplikacija

Unos

Naziv unosa

Aplikacija

Opis unosa

Fragmentovana kružna aplikacija od tankog lima,u koji je otisnut motiv dvaju koncentričnih kružnica, unutar kojih se nalaze dva niza pseudodogranula, kružnog oblika.

Kategorija

Nakit IX-XV vijeka/Nakit za glavu

Vrijeme nastanka

Druga polovina IX - XI vijek.

Bibliografski citat

Žeravica Z., 1985/86, 133, 185, T. I/27.

Prečnik predmeta

0,021 m

Opis predmeta

Fragmentovana kružna aplikacija od tankog lima,u koji je otisnut motiv dvaju koncentričnih kružnica, unutar kojih se nalaze dva niza pseudodogranula, kružnog oblika.

Datum sakupljanja

Nalazište

Petoševci, Bagruša,grob 8

Materijal ili tehnika

Bronza.lim,otiskivanje matricom

Način nabavke

Arheološki nalaz

Skupovi unosa

[Bez naslova] [Bez naslova] [Bez naslova] [Bez naslova]