Narukvica

Unos

Naziv unosa

Narukvica

Opis unosa

Fragmentovana narukvica od staklene paste svijetlo plave boje, trougaonogpresjeka, sa plastičnim rebrima.

Kategorija

Vrijeme nastanka

Bibliografski citat

Karović G., 1995-1996, 94.

Širina predmeta

0,007 m ; 0,01 m

Dužina predmeta

0,03 m ; 0,015 m

Opis predmeta

Fragmentovana narukvica od staklene paste svijetlo plave boje, trougaonog
presjeka, sa plastičnim rebrima.

Datum sakupljanja

Nalazište

Način nabavke

Arheološki nalaz

Skupovi unosa

[Bez naslova]