Narukvica

Unos

Naziv unosa

Narukvica

Opis unosa

Fragmentovana narukvica od staklene paste tamno plave boje, sa plastičnimrebrima.

Kategorija

Vrijeme nastanka

Bibliografski citat

Radoja M., 1999-2000, 252.

Širina predmeta

0,05 m

Dužina predmeta

0,048 m

Opis predmeta

Fragmentovana narukvica od staklene paste tamno plave boje, sa plastičnim
rebrima.

Datum sakupljanja

Nalazište

Način nabavke

Arheološki nalaz

Skupovi unosa

[Bez naslova]