Narukvica

Unos

Naziv unosa

Narukvica

Opis unosa

Fragmentovana narukvica od staklene paste crne boje, polukružnog D presjeka,bez ukrasa.

Kategorija

Vrijeme nastanka

Bibliografski citat

Karović G., 1995-1996, 94

Širina predmeta

0,08 m

Dužina predmeta

0,043 m

Opis predmeta

Fragmentovana narukvica od staklene paste crne boje, polukružnog D presjeka,
bez ukrasa.

Datum sakupljanja

Nalazište

Način nabavke

Arheološki nalaz

Skupovi unosa

[Bez naslova]