Fibula

Unos

Naziv unosa

Fibula

Opis unosa

Bronzana dvočlana krstasta fibula sa šarnirom. Nedostaju središna lukovica i igla. Poprečna greda je u obliku trapeza, luk je trapezastog presjeka, stanjen na prelazu u stopu i ukrašen manjim zadebljanjem u vidu grebena. Na stopi je ukras od dva para voluta.

Kategorija

Vrijeme nastanka

Bibliografski citat

Bojović D., 1983. T XLIX, 426

Širina predmeta

0,045 m

Dužina predmeta

0,055 m

Opis predmeta

Bronzana dvočlana krstasta fibula sa šarnirom. Nedostaju središna lukovica i igla. Poprečna greda je u obliku trapeza, luk je trapezastog presjeka, stanjen na prelazu u stopu i ukrašen manjim zadebljanjem u vidu grebena. Na stopi je ukras od dva para voluta.

Datum sakupljanja

Nalazište

Materijal ili tehnika

Način nabavke

Arheološki nalaz

Skupovi unosa

[Bez naslova]