aplikacija

Unos

Naziv unosa

aplikacija

Opis unosa

Aplikacija u obliku lista sa peteljkom, prednje strane ukrašene reljefnom bordurom i stilizovanim motivom palmete. Za podlogu bila je pričvršćena pomoću dvije nitne, koje se nalaze sa zadnje strane.

Naziv zbirke

NAKIT ZA ODJEĆU I OPREMU

Kategorija

Vrijeme nastanka

druga polovina IX-XI vijek

Širina predmeta

0,017 m

Visina predemta

0,024 m

Opis predmeta

Aplikacija u obliku lista sa peteljkom, prednje strane ukrašene reljefnom bordurom i stilizovanim motivom palmete. Za podlogu bila je pričvršćena pomoću dvije nitne, koje se nalaze sa zadnje strane.

Datum sakupljanja

Lokalitet

Petoševci, Bagruša, grob 20

Materijal ili tehnika

Predmet je publikovan

Žeravica Z., 1985/86, 135, 180, 186, T. III/8, 9.

Skupovi unosa

[Bez naslova] [Bez naslova] [Bez naslova]