Naušnica

Unos

Naziv unosa

Naušnica

Opis unosa

Fragmentovana naušnica izrađena od deblje žice, stanjene na krajevima, od kojih je jedan bio savijen u obliku kukice, a drugi raskucan i savijen u obliku petlje. Na kariku je navučena jagoda u vidu dvije, spojene, ažurirane rozete i pomoću namotaja filigranske žice fiksirana na sredini donjeg dijela karike. Na sredini bočnih strana karike nalazi se po jedno koljence od namotaja filigranske žice, od kojih je jednim fiksiran donji, savijeni dio petlje. Nedostaje gornji dio karike.

Kategorija

NAUŠNICE SA AŽURIRANIM JAGODAMA

Vrijeme nastanka

XII - polovina XIII vijeka.

Širina predmeta

0,046 m

Visina predemta

0,035 m

Opis predmeta

Fragmentovana naušnica izrađena od deblje žice, stanjene na krajevima, od kojih je jedan bio savijen u obliku kukice, a drugi raskucan i savijen u obliku petlje. Na kariku je navučena jagoda u vidu dvije, spojene, ažurirane rozete i pomoću namotaja filigranske žice fiksirana na sredini donjeg dijela karike. Na sredini bočnih strana karike nalazi se po jedno koljence od namotaja filigranske žice, od kojih je jednim fiksiran donji, savijeni dio petlje. Nedostaje gornji dio karike.

Datum sakupljanja

Lokalitet

Šipovo, Crkvina, grob 38

Materijal ili tehnika

bronza, filigranska žica, livenje, raskucavanje, savijanje, lemljenje, namotavanje.

Predmet je publikovan

Neobjavljeno.

Skupovi unosa

[Bez naslova]