ND Hrvatska 1941.

Unos

Naziv unosa

ND Hrvatska 1941.

Narodni naziv

1.000 kuna

Naziv zbirke

Vrijeme nastanka

Mjesto nastanka

Širina predmeta

0,089 m

Dužina predmeta

0,169 m

Skupovi unosa

[Bez naslova] [Bez naslova]