DF Jugoslavija 1945.

Unos

Naziv unosa

DF Jugoslavija 1945.

Opis unosa

A : ЈУГОСЛАВИЈА U sredini grb DF Jugoslavije. R : 5 , DINARA , 1945 Na obodu zvijezde petokrake.

Narodni naziv

5 dinara

Naziv zbirke

Jugoslovenski novac 1945 - 1989.

Mjesto nastanka

Prečnik predmeta

27 mm

Masa predmeta

6 g

Opis predmeta

cink

Skupovi unosa

[Bez naslova] [Bez naslova]