Abdul Aziz (1861-1876)

Unos

Naziv unosa

Abdul Aziz (1861-1876)

Opis unosa

A : Tugra sultana Abdul Aziza i godina (vladavine) 4. R : Svijetla mu pobjeda, kovano u Konstantiniji, 20 para, 1277. (AH).

Narodni naziv

20 para

Naziv zbirke

Turski novac 16 - 19. vijek

Mjesto nastanka

Kovnica Konstantinija (Istanbul) 1277/4. (AH)

Prečnik predmeta

32 mm

Masa predmeta

10 gr

Opis predmeta

bakar

Skupovi unosa

[Bez naslova] [Bez naslova]