Etnomuzikologija - Vladimir Milošević

Skup unosa

Naslov

Etnomuzikologija - Vladimir Milošević

Opis

Zaostavština Vlade S. Miloševića

1953. godine  u Muzeju Vrbaske banovine počelo je sa radom  i Odjeljenje za muzički folklor kojim je rukovodio profesor Vlado Milošević, etnomuzikolog. Profesor Milošević, kao naučni saradnik Muzeja, razvio je vrlo intenzivnu djelatnost na sakupljanju muzičkog folklora na teritoriji Bosanske krajine, centralne i istočne Bosne i za period od 10 i po godina koliko je ostao u Muzeju  do svoga penzionisanja, sakupio je preko 2000 orginalnih narodnih pjesama, koje je obradio transkribovanjem na note, sredio i većinu objavio u četiri knjige “Bosanske narodne pjesme”, dvije sveske “Krajiške borbene pjesme” i jednoj svesci “Sevdalinke”. Sve ove publikacije Muzej je izdao u periodu od 1954. do 1964. godine.
Sav svoj dugogodišnji naučno istraživački rad Akademik Vlado Milošević je ostavio Muzeju Republike Srpske. Jedan dio notne građe Muzej RS je uz saradnju sa JU Narodnom i univerzitetskom bibliotekom Republike Srpske digitalizovao i može se pogledati na http://www.vladomilosevic.rs.ba/, dok je cjelokupna originalna građa u posjedu Muzeja RS.
Najznačajnija orkestarska i instrumentalna djela su: „Svita za obou i gudače“ (1949),  „Bosanska svita za gudače“ (1950), „Krajiška rapsodija“ (1951), „Koncert za kontrabas“ (1951), simfonijska pjesma „Sa planine“ (1957),  „Koncert za violinu“ (1961), „Dramatična simfonija“ (1967), „Divertimento“ (1970) i mnoga druga. Pisao je za muški, ženski, dječiji i mješoviti hor. „Sraslo sa njegovim duhom i mentalitetom, bremenito smislom, horsko stvaralaštvo (opus od 253 manja i veća horska djela) niče iz nepresušnog kulturnog nasljeđa, oslobođeno opasne bezličnosti modernih shvatanja“. Napisao je oko 120 solo pjesama na tekstove istaknutih pjesnika, 340 kamernih   djela, manji broj kompozicija za pozorišne komade i operu Jazavac pred sudom, na tekst istoimene satire Petra Kočića, a prema libretu književnika Ranka Risojevića.

Unos

Napredna pretraga