Arheologija - Kameno doba - Kameni materijal

Skup unosa

Naslov

Arheologija - Kameno doba - Kameni materijal

Opis

Najčešći artefakti paleolitskih lokaliteta su kameni, dok su česti i koštani ostaci, kao i ostaci roga, zuba ili čak i drveta. Alatke od kamena rađene su od sedimentnih stijena kriptokristalastog kvarca, kalcedona i opala. Boja varira od bijele, sive, žutosive do crne, u zavisnosti od primjesa. Radi se o tvrdom ali krtom kamenu koji se može lako cijepati u različitim pravcima i oblikovati u željene forme, a dobijene ivice su veoma oštre. Najčešći oblik obrađivanja je okresivanjem i odbijanjem, te retuš tj. naknadna obrada artefakta. Analiza prikupljenih podataka u predstavljenom katalogu obuhvatila je tip alatki, repromaterijal, stepen korteksa, prirodu i položaj retuširanja, da li je cijeli komad ili fragment, dužina, maksimalna širina i maksimalna debljina.

Unos

Napredna pretraga